Korting via Ooievaarspas en Kinderen doen mee

In Vioolhuis 23 is er dankzij twee regelingen in Den Haag geen verschil tussen kinderen van ouders met diverse inkomens: er is KORTING  – na scannen van de Ooievaarspas en afhankelijk van deelname aan andere activiteiten – mogelijk.🙃

OOIEVAARSPAS  & “KINDEREN DOEN MEE”
Kinderen onder de 21 jaar van ouders met een Ooievaarspas kunnen  via “Kinderen doen mee” bij docenten van Netwerk Koorenhuis (in totaal  €330) korting krijgen op het groepsles tarief  in de eerste 3 jaar. Als ze die korting al elders gebruikten vallen ze onder de 50% regeling. De maximale korting is dan € 165,-. Als ze de Ooievaarspas scannen bij een sportactiviteit is dat een 3e korting? Ik meen dat elementair zwemles hier los van staat? ( in principe kan elk kind meedoen aan een sport en een culturele activiteit) Het uiteindelijke kortingsbedrag ligt ook aan het cursusbedrag.

Om in aanmerking te komen voor deze korting dient de Ooievaarspas gescand te worden in de eerste lesweek daags na de eerste les.
Hiervoor kun je langsgaan bij Netwerk Koorenhuis ( in kamer 2.28, Prinsegracht 27,  bij Maurits Nieuwdorp, die weet dat deze juf meedoet aan deze regelingen) van dinsdag tot en met vrijdag van 10-13 uur en van 15-16 uur (behalve in de schoolvakanties).

Suzuki ouders gelieven het eerste semester te betalen voor 8 september, het tweede semester wordt dan betaald door de Ooievaar.

Officieel:

ooievaarspas_geel.gif

DE SUBSIDIEREGELING “KINDEREN DOEN MEE”

Er is een mogelijkheid voor  €165 Ooievaarspas  korting (PLUS €165 Kinderen (tot 21 jaar) doen mee, zie hieronder)  – en dus sinds kort een mogelijkheid voor de helft daarvan: €165.

Daarnaast bestaat namelijk de subsidieregeling :“Kinderen doen mee”. Kinderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen een bedrag van €165 (extra korting naast de Ooievaarspaskorting) besteden bij o.a. creatieve en sportieve instellingen. Meer informatie over deze regeling in de website van de gemeente Den Haag: www.ooievaarspas.nl/informatie/kinderen_doen_mee.html

NB: LAAT UW OOIEVAARSPAS  al VANAF JUNI  VERLENGEN voor gebruik bij Vioolhuis 23 in september

Huur van de viool

STICHTING LEERGELD

Via stichting Leergeld kan er een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage in de kosten van lesmateriaal, bijvoorbeeld muziekboeken en vioolhuur,  dus ook de ouderbijdrage met het 5/12 cadeau.
Meer informatie over deze regeling op de website www.leergelddenhaag.nl   email:  info@leergelddenhaag.nl

De juiste procedure:

  • Aanvraag  bij Stichting Leergeld, liefst telefonisch, op  ma/di/wo/do tussen 8 en 16 uur op 070 360 13 37  – of  per  email:  info@leergelddenhaag.nl