Tarieven en lesweken

Alle positieve resultaten in het verleden werden altijd behaald omdat de kinderen twee keer per week groepsles hebben.

Een lesjaar duurt 10 maanden. Tussentijds beëindigen van de lessen ontlast de betalingsplicht van de ouders niet. Uitzondering: langdurige ziekte en verhuizing ver buiten Den Haag.

Het eerste en tweede jaar krijgen de leerlingen per week twee keer groepsles, met steeds individuele aandacht. Een eerste jaars groepsles duurt 45 of 60 minuten afhankelijk van de grootte van de groep.

In het derde jaar worden de twee groepslessen van een uur aangevuld met  10 individuele lessen van 30 minuten (om de puntjes op de i te zetten in de Seitz- en  Vivaldi concerten en het concert voor twee violen van J.S.Bach)

De vierde en vijfde jaars hebben naast de wekelijkse Instructie-les op maandag afwisselend een individuele les van 30 minuten op woensdag in de ene week, en in de andere week een ensemble-les op donderdag. Dus in totaal twee keer per week les.

PS: 4e en 5e jaars mogen meedoen aan het Florence concours of de Iordens Viooldagen  (reken wel op extra kosten en voorbereidings groepslessen, hoofdelijk omgeslagen)

LESWEKEN 

Door vakantie en feestdagen komen lessen te vervallen: herfst-, kerst-, crocus-, mei- en zomervakantie en verder 5 december, Koningsdag,  Goede Vrijdag en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag.

Het seizoen 2020/2021 heeft 38 lesweken: 21 weken van  2 september  tot 1 februari, en 19 van februari tot Sint Jan.

Een lesjaar start  op de eerste maandag van het schooljaar. De lessen stoppen eind juni, rond Sint Jan (24 juni) omdat de kinderen daaarna vrijwel niets meer opnemen en het heerlijk vinden om na het intensieve lesjaar, waar ze heel veel leerden – en niet het minst tijdens de Pinksterworkshop! – nu zomerdingen te doen, buiten….

Standaard is er, als 90% van de kinderen kan, ten huize van de juf voor de eerste- en tweedejaars een mini-Voorjaars workshop op een zaterdag, en voor de Vivaldi kinders een logeerweekend in april of mei, waardoor geen kind te weinig les krijgt. Integendeel!

TARIEVEN  2020/2021

Jaar

tarief basis*

Groepsles Plus Individuele les Totaal Gratis**
Leerjaar 1 en 2 € 880 Twee groepslessen van 60 (45) minuten Inhaallessen tbv Violen voor Afrika Op aanvraag € 880 Mini workshop
Lesjaar 3 € 880 Twee groepslessen van 60 minuten 10 lessen à € 250 Vanaf boek 4 10 extra individuele lessen € 1130 Logeer weekend
Lesjaar 4 en 5 € 690 Wekelijkse instructie les plus tweewekelijkse samenspelles 18 lessen
á € 25
18 extra individuele lessen € 1130 Logeer weekend
NB: in de Gypsy periode is er ook op donderdag les!

 

  • *inclusief het lesmateriaal en het 5/12 cadeau
  • exclusief de Gypsy Academy CD’s en 3 boeken en eigen bijdrage voor Herr Schaefer
  • **alleen als 90% van de kinderen kan komen.
  • Bij het afnemen van de lessen na de eerste week les gaat men automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.
  • Ooievaarspas korting mogelijk in het kader Kinderen doen  mee (€330)
  • Eveneens  is – via Stichting Leergeld – een tegemoetkoming mogelijk voor vioolhuur en lesmateriaal.

Het lesgeld is inclusief de Gypsy Lessen (3 periodes van twee weken  met een tweede leraar) en de meeste lesbehodigdheden  en dient vooraf in twee termijnen (vóór 1 September en vóór 1  Februari)  te worden betaald, door overmaking op bankrekening IBAN:NL69TRIO0197759777 tnv S. Voorhoeve-Poot  (of contant in enveloppe met bedrag en naam kind)   Bij uitzondering en na overleg kan er in maximaal 3 termijnen betaald worden. Deze termijnen dienen vóór 1 september,  1 december en 1 maart te zijn voldaan, dus eveneens VOORAF. Betalen achteraf per maand is niet mogelijk.

Bij te late betaling wordt per verstuurde herinnering € 10,- administratie kosten  in rekening gebracht. De tweede les na het verstrijken van de betaaldatum graag een contante betaling in een enveloppe voor het begin van de les geven. Als dit niet lukt  dan wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd totdat de betaling  volledig gedaan is. De dan eventueel nodige inhaallessen  à € 50 per uur dienen ter plekke te worden voldaan.

Niet gegeven individuele lessen wegens ziekte/afwezigheid  van de leerling en ziekte van de docent (komt eigenlijk nooit voor!)  worden gewoon betaald –  of kunnen eventueel geruild worden met andere leerlingen ( graag CC aan de juf melden)  

Wie in jaar 1 en 2 vóór 1 september het volledige jaarbedrag betaalt mag op dit bedrag € 5  in mindering brengen.

Drie keer per jaar leren de kinderen zigeunermuziek. Juffie Stieneke begeleidt dan aan de piano zodat de kinderen een volledige muziekbeleving kunnen hebben. Voor deze lessen met twee leraren wordt de ouders een vrijwillige bijdrage “in het vogelhuisje” gevraagd om de extra kosten van 50 euro per uur te dekken. Dit geldt dit ook voor de Gypsy Workshops in het weekend. Graag hoofdelijk omslaan of hebben we in iedere groep een sponsor? Richtprijs bij 10 leerlingen: 5 euro per les.

 == Les-repertoire De Jonge Violisten anders omschreven==

Voor gedetailleerde indicatie per leerjaar:  zie Lessen/Lessen meer in detail

Jaar 1 en 2: Groepsles–“van niet tot iet”oftewel van hoe houd je een viool vast: van Kortjakje tot Humoresque in 1een 3e positie. 880 euro per jaar voor ±78 lessen, van de eerste schooldag tot rond Sint Jan (24 juni) .

Jaar 3: tot en met Vivaldi Concert in a mineur of het Dubbelconcert van Johann Sebastiaan Bach:  twee keer per week groepsles plus 10 individuele lessen van 30 minuten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op deelname Concours en afwerken Vivaldi/Bach vioolconcert: 880 plus 250 = 1130 Euro

Jaar 4: van Vivaldi tot Country Dance: wekelijks groepsles plus 18 keer individuele les of,  in de andere week; Ensemble-les:  €690 plus 450 = € 1140  .

Jaar 5: van Country Dance tot Corelli, la Folia: wekelijks groepsles plus 18 keer individuele les of,  in de andere week; Ensemble-les:  €690 plus 450= € 1130

Jaar 6: van Händel sonates tot Bach a klein  vioolconcert/Romance van Beethoven: Individuele les plus tweewekelijkse ensemble lessen op donderdagavond

FACULTATIEF  Vanaf  jaar 4  (van harte aanbevolen o.a. door Herr Schaefer) 6 of 7 lessen van 45 minuten à 250 euro: complementaire piano snelcursus en praktische muziektheorie/accoordenleer, individueel, apart af te spreken.  Graag vooraf betalen.

Gevorderden alleen individuele les, een keer per week à 50 euro per uur

Jaar 6/7: de grote Vioolwerken: Adoration, Variaties/Sonate van Paganini, Mozart sonate, Beethoven Romances.

Aantal LESWEKEN: 38 LESWEKEN 2020/2021

Groep IV  individuele les op woensdag en ensemble les op donderdag

Lesweek A individuele les groep 4 en 5: 23 aug, 6 & 20 sept, 4 & 25 okt, 8 & 22 nov, 6 en 20 dec

Lesweek B individuele les groep 4: 30 aug, 13 & 27 sept, 11 oktober, 1 & 15 & 29 nov, 13 dec.

Herfstvakantie: Week 43 (22 t/m 25 oktober)

Herfst: 9 weken

Week 44 t/m week 51

Kerstvakantie( 22 december  t/m 6  januari) 

2020 Lesweek A individuele les groep 5: 17 & 31 jan, 14 feb, 7 & 21 mrt, 4 & 18 apr, 16 mei

Lesweek B individuele les groep 4: 10 &24 jan, 7 & 21 feb, 14 & 28 mrt, 11 & 25 apr, 23 mei  

Winter: 7 weken

Week 2 dwz 9-13 januari t/m week 8 (24 februari 2017)

Crocusvakantie week 9 (27 februari t/m 3 maart)

Lente: 11 weken

Week 10 (6 maart) t/m 20

Paas lang weekend 

Zomer 2021: 4 weken

Mei vakantie: week 21 of 22

Week 21/22  NB: in het weekend 3/4/5 juni: 22ePINKSTER workshop!

Week 23 t/m 25 dwz tot 24 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

September 

02

September 

02

September 

02

September