Jaar 2: boekfeest boek 1

In jaar 2 gaan de beginners door en worden doorzetters.

BOEKFEEST van boek 1 in november (en  daarna snel door naar boek….drie! )

Nadat alle kinderen alle stukken uit een boek gespeeld hebben en alle streken en noten en titels in het Engels en de namen van de componisten goed hebben  0 dat oefenen we grondig in de lessen voor het boekfeest! –  dan krijgt ieder kind  het volgende boek.

Jaar 3

Vanaf jaar 3 komen de kinderen, die nu echt op weg zijn naar veeel muziek vreugde in de rest van hun leven, ook 10 keer voor een individuele les.

Jaar 4

JAAR  4 brengt naast  de gebruikelijke Suzuki insturctie lessen op maandag, de dit jaar 18 individuele lessen  op woensdag en ensemble op dondedagook de mogelijkheid tot    – in overleg – deelname aan het Florence Concours voor kinderen die hard willen studeren,  het ALTviool-project, het spelen van salonmuziek en beroemde muziek voor 2, 3, en soms 4 violen. Verder is er de mogeljkheid van pianoles in 7 individuele lessen om de harmonie te doorgronden en te beheersen in de 6 belangrijkste toonsoorten, natuurlijk het logeerweekend –  en wie weet deelname aan de Iordens Viooldagen in Utrecht in januari 2022?

Jaar 5 en 6

In jaar 5 en 6 worden de kinders gevorderd – er  duiken ineens heel verschillende muzikale persoonlijheidjes op….  In de Masterclasses van leraren van het Jong KC

Een enkeling krijgt de mogelijkheid een BOEKRECITAL te geven van boek 1 en 2 en na overleg mee te doen aan het Florence Concours en of Iordens  Showcase

Mogelijk zijn kinderen aan een HELE viool toe, en graag help ik de kinderen zoeken naar de juiste vervolg juf. Een zesde jaar mag een leerling natuuuurlijk blijven.

 

Florence Concours en Showcase

Meedoen aan het Florence Concours in november? En aan Showcase in Januari  2022 of 2024?

Als je echt iets te vertellen hebt aan je publiek is het een idee om met een pianist 5 minuten ( leeftijd 6-12) of 10 minuten (12-18 jaar ) je in te schrijven voor dit concours. Zet onmiddellijk uit je hoofd dat je een prijs gaat winnen: het gaat mij gewoon om de ervaring. Een stuk 200% kennen, een mooi spannend muzikaal verhaal in een mooie jurk over het voetlicht brengen en dan commentaar van de jury krijgen.

Showcase kent een zeer kundige spcialisten jury met leraren die dagelijks met jong talent werken. Deelname hieraan staat dan ook op een hoger niveau.  Overleg met je juf of en wat en met wie meedeon een goed idee is? Ook is er een mogelijheid voor het spelen op het Open Podium. nieuw in 2022.  

Voor het Florence concours kun je je ook als duo of trio inschrijven met stukken die we in de donderdag les doen.

Houd rekening met extra kosten ( voor begeleider en extra lessen)  en extra tijd,  meestal op vrijdag of in het weekend voor een marathon zitting waar ieder kind en ouder commnetaar en tips mag geven en een voor-optreden begin november.

Richtprijs begeleider tijdens het concours  (inclusief een repetitie bij de begeleider plus een korte les van 30 minuten ten huize van de juf) : 60 euro

Omdat het Florence concours niet doorgaat in 2021 spelen voor de nestor van het vioolonderwijs Qui van Woerdekom en zijn vrouw Ank. Op 28 november 2021 in het Elisabeth Vreedehuis – Riouwstraat 1 om 13.30 stemmen. 

Studeer festival

Om de kinderen te verleiden tot goed studeren is er elk jaar een studeer festival.

Suzuki ouder??

Het aller – ALLERbelangrijkste: de ouder is heel belangrijk in de Suzuki Methode

Piano les bij een viooljuf?

Jazeker!  Want die weet precies wat de kinderen al aan theorie gehad hebben en maakt graag de overgang  naar de piano!

In jaar 4 of 5 kunnen de kinderen 7 keer op pianoles – de kinderen weten dan al zoooveel van theorie (die op een speelse manier is aangelegd. ) Zij – en hun oplettende ouders –  begrijpen dan veel van harmonieleer, analyse en nog veel meer )  in 7 individuele lessen bij hun vertrouwde juffie Stieneke leren ze in 6 toonsoorten in 7 toonsoorten liedjes begeleiden en nog veel meer 

Meevallertje voor ouders

OUDERS mogen trouwens gratis mee doen met hun kind als ze een viool huren bij de juf

Wie speelt mee in de Royal Albert Hall op eerste paasdag dit jaar ?

Leuk – of uniek?  Wie kan nu zeggen dat ze opgetreden hebben in de beroemde Londense Royal Albert Hall? Welnu, deze juf was er in 2016 met een twintigtal leerlingen  die binnen 2 ½ jaar met Bach dubbel concert…..Op 1e paasdag 2023 Hoogstwaarschijnlijk met veel huidige Suzuki leerlingen !

Informatie voor jaar 4 en 5

Informatie over de componist CARL BOHM 

Vakanties 2022, 2023 en 2024

Van dag tot dag: zie De Vioolagenda

Herfst vakantie 2022: 24-29/10

Kerstvakantie: 25/12 – 7 /1 2023

Crocus vakantie: 27/2- 5/3

LANGE Meivakantie: 24/4- 7/5

Zomer VIOOL vakantie: 23/6 – 21/8

 

2024:

Herfst vakantie: 14-21/10 2023

Kerstvakantie: 25/12 – 7 /1 2024

Crocus vakantie: 17/2- 25/2

LANGE Meivakantie: 27/4- 5/5

Zomer VIOOL vakantie: 23/6 – 20/8

Extra dagen: Pasen: Goede Vrijdag t/m          Paasmaandag

 

Hemelvaartvakantie: donderdag

Pinksteren. nee… geen vakantie maar Suzuki WORKSHOP, het hoogtepunt van het jaar: Pinksteren: Zaterdag, zondag en maandag

Vioolzomervakantie rond Sint Jan tot de eerste maandag van de lagere scholen ( met concert op de boulevard, voor de draaimolen tegenover het Kurhaus)

Pinksterworkshop 2023

De 25ste  workshop zal  plaatsvinden in 2023! En wel op zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 mei. ik verwacht iedereen daar – dus ouders: plan geen wekeendjes weg dat laatste weekend van mei! 

Een Jubileum geberutenis!

REGELS EN WENSEN van het VIOOLHUIS

Waarom regels en wensen?

Vioolhuis Riouwstraat 23 is een bijzonder huis. Er klinkt altijd veel muziek. Dat komt omdat Juffie Stieneke er les geeft aan veel kinderen. Ook logeren er wel eens andere gasten en musici die in het Vioolhuis mogen studeren, zoals Herr Schaefer. Daarnaast wonen Juffie Stieneke, meneer Voorhoeve en de hond Thor uit Wales er. En bovendien zijn er ook nog buren en andere buurtbewoners. Allemaal mensen met verschillende wensen, waarvoor we hier aandacht en begrip vragen. We hebben een aantal regels en wensen op een rijtje gezet opdat iedereen kan genieten van het Vioolhuis en van de muziek die er gemaakt wordt!

Lees verder 

LES AFZEGGEN? INHALEN?

klik op de link 

Afscheid nemen?

Even in het Nederlands en Engels. Binnenkort uitsluitend in het Nederlands 

AFSCHEID NEMEN - ooit na 5 jaar of eerder
Tussentijds opzeggen?

Klik Hier 

ALGEMENE VOORWAARDEN en de kleine lettertjes

Klik hier 

Studeren met je kind

Klik hier

Studeer policy
Privacy Policy

Klik hier

OUDERS mogen trouwens gratis mee doen met hun kind als ze een viool huren bij de juf 

Leuk – of uniek?  Wie kan nu zeggen dat ze opgetreden hebben in de beroemde Londense Royal Albert Hall? Welnu, deze juf was er in 2016 met een twintigtal leerlingen  die binnen 2 ½ jaar met Bach dubbel concert EN>…..Op 1e paasdag 2020 hoogstwaarschijnlijk met veel huidige Suzuki leerlingen !

Informatie over de componist CARL BOHM 

Studio Policy