DE JONGE VIOLISTEN

GOED. SNEL. LEUK. CORONAPROOF

Juffie Stieneke, de juf die “tovert met kinderen en violen”  en leerlingen zingend de viool leert bespelen, is ruim 40 jaar een begrip in Den Haag.

Boek een gratis proefles
Waarom met uw 6-,7- of 8+ jarige naar de Riouwstraat?
Vioolles bij ‘Juffie Stieneke’ is een belevenis voor kind EN ouder.

In de statige Riouwstraat in Den Haag, op nummer 23, staat een Haags Vioolhuis. Als je er op maandag- of donderdagmiddag rond half 5 langs loopt hoor je allerlei liedjes de straat op sijpelen die de 1e jaars groep leert – op de meest kindvriendeljke manier en met veel grapjes. Om half 7 klinken er al prachtige concerten door de 3e jaars. En om half 8 virtuoze stukken. Jonge kinderen van 6 tot 9 jaar krijgen op deze middagen in gezellige groepen vioolles via een unieke formule.  Intensief en kennelijk met goede resultaten.

Laat u net als al die andere ouders inspireren en zie hoe uw kind zich dankzij uw hulp muzikaal, fysiek en intellectueel optimaal ontwikkelt.                  

Vast heel duur? 

 He? De goedkoopste les in Den Haag? Voor € 880 – Ooievaars pas geldig –2 keer per week  intensief en vrolijk les? Inclusief het lesmateriaal en de vele extra’s? Echt? Inderdaad!

Aanvullende info

In het kort - laatste nieuws

VIoolles vindt plaats in deze Corona tijd in de uitstekend geventilleerde lesruimte  met… twee Ionisators (100 jaar geleden uitgevonden machines) die door het uitzenden van de negatieve ionen  alle allergenen, bacterieen, en – bewezen in 2015 in Zweden –  ook de Corona virusssen neutraliseren. 

Van de leerlingen vragen  we zich precies te houden aan de binnenkomst- en vertrek tijden. Van de ouders om met mondkapje in de les aanwezig te zijn. En niet te blijven hangen voor de lesruimte of het huis. Tja….. 

Gypsy Academy

Drie keer per jaar veranderen de lessen en leren de kinderen spelenderwijs  heeeel veel muziektheorie in de PRAKTIJK. De kinderen herinneren zich vooral het leuke Zigeuner-  en Volksmuziek repertoire  en de steeds leukere en uitdagender partijen, die ze elke periode erbij leren. (Maar het DOEL van die lessen is dus stiekem: nog meer leren…..)
de lessen zijn dan met twee juffen: Juffie Annemarie ( ooit net als haar grote zus zelf Suzukikind) en juffie Stieneke aan de piano.

En soms met meester Noa

Nu olv Juf Annemarie en Meester Noa

Wie was Dr. Suzuki?

Dr Suzuki is bijna 100 jaar geworden: hij leefdfe van 1898 tot 1998
Shinichi Suzuki sterft op 26 januari 1998 nadat reeds honderduizenden kinderen viool of andere instrumenten leerden spelen via zijn methode.

Hij wordt in 1898 te Nagoya (Japan) geboren en is de zoon van de stichter van de grootste vioolfabriek ter wereld. Hij start zijn vioolstudie op 17-jarige leeftijd te Tokio en reist nadien naar Duitsland waar hij zijn studies verder zet bij de beroemde vioolpedagoog Karl Klinger.
Na 8 jaar les te hebben gevolgd bij Karl Klinger, keert Shinichi Suzuki terug naar Japan om er te musiceren en te onderwijzen. Hij wordt één van de eerste Japanse concertviolisten en richt samen met zijn broers een strijkkwartet op. Hij gaat ook onderwijzen aan de Keizerlijke Muziekacademie en de Kunitachi Muziekacademie te Tokio.
De Tweede Wereldoorlog betekent een einde van zijn podiumloopbaan.
Vanaf 1945 ontwikkelt hij een nieuwe onderwijsmethode: de moedertaalmethode. Sommige van zijn leerlingen, Toshiya Eto en Koji Toyoda, worden met deze moedertaalmethode beroemde concertviolisten.
Vanaf de periode dat Shinichi Suzuki de moedertaalmethode ontwikkelt, concentreert hij zich uitsluitend op het les geven aan kinderen en adolescenten.
Voor zijn pedagogisch werk krijgt hij overal eretitels en prijzen en hij ontvangt zelfs 8 eredoctoraten. Deze juf was er bij toen Dr Suzuki (die altijd een vertaalster bij zich had als hij engels sprak)  in 1990 het ere-doctoraat ontving in St Andrew.
Pinkster workshop

Elk jaar kijken de kinderen weer uit naar het Pinkster weekend:  op zaterdag/zondag/maandag leren ze nog beter te leren vioolspelen. Aan het eind van het viooljaar nodigen we gerenommerde Suzukileraren uit uit heel Europa om alle kinderen tot nog grotere prestaties te verleiden door middel van HUN thuisspelletjes en tips….

Vaak optreden

Een blik in de vioolagenda toont de geplande optredens dit jaar: Sinterklaas verwacht ons bij zijn intocht half november (eerste officiele optreden eerste jaars), de Kerstman komt op de Royal Christmas Fair naast ons op het podium zitten, elk kind speelt in de herfst en lente een goed afgewerkte solo, neemt deel aan het Suzuki groepsconcert eind januari en staat bij ELK Zigeuner concert op de planken!

Vaak worden we daarnaast ook gevraagd bij het UIT festival, indertijd bij het besloten afscheid van de burgemeester en het Ondernemers Gala samen met Karel de Rooy (de ‘Mini’ van Mini en Maxi).

Faalangst wordt dus – als het al voorkomt – vroeg in het eerste jaar overwonnen.

Optreden is een wezenlijk onderdeeel van deze methode

Suzuki ouder??

Een ouder hoeft geen muzikale voorkennis te hebben!
Ouders maken wel het verschil in hoe hun kind het “doet” op de vioolles.

Van een jong kind van 6-9 jaar kan nog niet verwacht worden dat het zelf(standig) kan studeren…. Over de gehele wereld staat de driepoot leerling-docent-ouder als een huis.

Vaak wordt aan ouders gevraagd eerst 3 maanden op de les van nadere kinderen te komen kijken, zonder hun eigen kind. Elders krijgen de ouders de eerste 6 weken les. Pas als de ouder snapt wat er van hem of haar verwacht wordt beginnen de lessen voor het kind….

In Het Haagse Vioolhuis bij Juffie Stieneke worden de ouders de eerste WOENSDAG avond nadat de basisscholen weer begonnen zijn,  dus vóór de eerste les van hun eigen kind, verwacht om te leren hoe ze de ideale ouders voor hun eigen kind kunnen worden.  Waar ze op kunnen letten. Hoe ze het thuis kunnen organiseren. Tot hun eigen verbazing spelen ze aan het eind van deze sessie zelf KORTJAKJE – en wat blijkt: de volgende dag maken ze veel betere aantekeningen!

Ook mogen de ouders zonder verdere kosten actief aan de lessen deelnemen. Graag zelfs! Hun kinderen zijn helemaal trots op hen 🙂 en ouders snappen dan HOE moeilijk vioolspelen eigenlijk is….
KNAP hoe snel hun kinders het eigenlijk leren!

For the love of the child ...

“For the love of the child, we are teaching the child” (Dr Shinichi Suzuki)

Elk jaar weer zwaaien, na vijf vreugdevolle met muziek gevulde Suzuki-jaren, jonge en uiterst vaardig geworden 11- jarige violisten af naar de volgende juf,. En allemaal verwonderen ze zich over hoe het toch zover gekomen is in zo betrekkelijk korte tijd: dat ze als niets-kunnend binnenkwamen en nu zo muzikaal en met zoveel plezier zijn gaan spelen…. Na 5 jaar krijgt elk kind het  “Juffie Stieneke’s” muzikaliteit-stempel*

De moeder van één van deze afgezwaaide kinderen verwoordde het zo: “De eerste viooljuf moet de liefde voor de muziek aan  het kind overbrengen, en dat doe jij”.

Tja, dat gebeurt al 40 jaar aan de lopende band in de Riouwstraat … Ik ben benieuwd welke families dit jaar de uitdaging aangaan?

“For the love of the child, we are teaching the child” (Dr Shinichi Suzuki)

Kinderen die met muziek bezig zijn presteren beter op school. Kinderen leren graag spelenderwijs en vioolles zoals hier geboden stimuleert de emotionele en mentale ontwikkeling.

Muziekles is bewezen belangrijk voor de algemene ontwikkeling  en hoge CITO scores.  Vroeger was het de kleine blokfluit, nu  blijkt de viool – altijd op maat uitgezocht –  het beste instrument om mee te beginnen

Ouders, op zoek naar buitenschoolse muziek- nu er op scholen weinig aan muziek  gedaan wordt – zijn in de Riouwstraat aan het ideale adres! Kinderen vanaf 6 jaar (plus ouders)  trainen hun vingers, stem en dus gehoor,  leren samen (en natuurlijk ook alleen) met fraaie expressie en dynamiek spelen. En dat alles met groot enthousiasme!

Alles wat de leerlingen op hun viool spelen zingen we altijd eerst: in het ad hoc “Suzuki kinderkoor”. Kinderen bij deze juf ontwikkelen zich in hun 4e en 5e lesjaar niet zelden tot bijzondere muzikale persoonlijkheidjes met een eigen “geluid” en stijl – die van binnenuit ontstond door deze manier van lesgeven.

Juffie Stieneke geeft al tientallen jaren op deze manier vioolles aan kinderen in Den Haag en is expert in het leuk snel goed viool leren spelen. Uw kind leert dat via spelletjes en met veel plezier en heel veel oefenen  tijdens de les.  Net zoals de 90 inmiddels bij het  Koninklijk Conservatorium afgeleverde  grotere muziektalentjes het leerden, alsook  honderden “gewone” kinderen.  

Thuis moet alleen herhaald worden wat in de les aan bod kwam, zoals overal ter wereld  bij de internationale  Suzuki Viool methode gebruikelijk: Kinderen leren viool spelen zoals ze leerden praten. Door te luisteren, te imiteren en vooral veel plezier te maken. In Den Haag ook vanaf dag één met geliefde beroemde zigeunermuziek, met elk semester uitdagender partijen!  Zie Gypsy Academy.

In de Suzuki-methode heeft de ouder of nannie een belangrijke rol in het thuis herhalen (niet ontcijferen!) van wat er in de les geleerd werd en levert zo een belangrijke bijdrage in de muzikale ontwikkeling van kindlief.

HOE gaat het dan in die muziekles bij juffie Stieneke in  Den Haag? Waarom zijn de resultaten zo goed? Lees het  op deze website met informatie over lessen, leerlingen, concerten, en kijk eens in het gastenboek  hoe ouders de lessen ervaren

…wat Mila vond toen ze als 12 jarige op het Conservatorium verder ging

Kinderen kunnen nu ingeschreven worden voor de eerstejaars groep die in september van  start gaat.

Fiddlekids leerlingen zijn ook weer van harte welkom!

“MUSIC WILL CHANGE THE WORLD…”

Vraag gratis een kennismakingsles aan ? en zet direct de eerste schreden in het Land der Muziek met een echt instrument. Binnen een paar jaar kan een Riouwstraat-leerling alle stijlen spelen,  en ook “op orkest”.

* Het  “Juffie Stieneke’s” muzikaliteit-stempel* wil zeggen dat de kinderen zich op muzikale wijze muziek eigen maken en goed over het voetlicht kunnen brengen, uit het hoofd – terwijl ze die zich eerst eigen maakte vanuit het notenschrift. Voorbeelden van het  niveau na 5 of 6 jaar: Bach concert in a mineur,  La Folia, Beethoven Romanze, Adoration  van Borowski, Czardas van Monti. 

Sint Maarten

Sint Maarten, Sint Martinus Bisschop.

Er zijn heel veel mooie St Maarten liederen. We zingen ze terwijl we van huis naar huis trekken met onze lichtjes. EN hopen op: “geef een appel of een peer” of ander lekkers. Thuis eten we het – na de soep- allemaal (?) op

Knollen hollen doe je zo

SINT MAARTEN 

In de vroege herfstavond wordt plotseling een rij toverachtig dansende, brandende lantarentjes zichtbaar in het donker en een koor van helder zingende kinderstemmen klinkt in de stilte: ‘Sint Martinus Bisschop, roem van alle landen…’ Een stoet kinderen gaat met hun lantarentjes langs de deuren om te ‘bedelen’ om snoep. Het is 11 november: Sint-Maarten. Dit feest wordt in Nederland nog steeds gevierd.

De heilige Martinus van Tours opent met zijn feestdag de rij van lichtfeesten die zes weken later eindigt met het grote lichtfeest Kerstmis. Al dagen voor het feest zijn kinderen met hun lampje  in de weer. Vaak gemaakt van een onder de grond groeiende knol: een koolraap, voederbiet, dikke winterwortel of selderijknol – en voor kleuters ook wel een vrolijke pompoen, al groeit die niet ondergronds. De knol wordt uitgehold totdat een klein lichtje er gedempt doorheen kan schijnen. De dunne, transparante wanden worden versierd met de grote hemellichten: zon en maan en sterren.

Wie is Sint-Maarten? Waar komt het gebruik vandaan om op zijn feestdag ‘met lichtjes te lopen’ zoals het liedje zegt, en waarom wordt daarbij gebedeld?
‘Sint Martinus Bisschop, roem van alle landen…’

Martinus leefde in de vierde eeuw na Christus, in de nadagen van het Romeinse keizerrijk. De legende vertelt dat Martinus als jong Romeins officier aan het hoofd van zijn manschappen op weg was naar Amiens. Het was koud en het begon al te schemeren toen de ommuurde stad in de verte opdoemde. Uit alle openstaande poorten viel licht naar buiten: de stad beloofde veiligheid en warmte. In het halfdonkere poortgewelf werd Martinus aangeklampt door een bedelaar die hem een aalmoes vroeg ‘omwille van de liefde van Christus’. Nu was Martinus nog geen christen, maar hij was wel van plan het te worden. Daarom wilde hij niets weigeren wat in naam van Christus gevraagd werd. Maar geld had hij niet en Romeinse officieren mochten geen stuk van hun uitrusting weggeven. Dus deelde Martinus zijn mantel met zijn zwaard in tweeën. De ene helft schonk hij aan de bedelaar, de andere hield hij zelf. Zo gaf hij gehoor aan het gebod van Christus om je naaste lief te hebben als jezelf zonder het gebod van de keizer te overtreden. Die nacht droomde Martinus dat Christus de halve mantel aan zijn engelen liet zien en sprak: ‘Martinus, die nog niet eens gedoopt is, heeft mij met zijn mantel omhuld.’

De gebeurtenis speelt zich af in het poortgewelf, op de overgang van donker naar licht. Martinus leefde in een tijd waarin het donker van het heidendom langzaam overging in het licht van het christendom. Later stichtte hij als bisschop van Tours kleine geloofsgemeenschappen waarin mensen alle bezit deelden en gelijkwaardig waren. Na zijn dood waren het deze geloofsgemeenschappen die het kleine licht van het jonge christendom brandende hielden toen de duisternis en de storm van de volksverhuizingen Europa overvielen.

‘…dat wij hier met lichtjes lopen, is voor ons geen schande…’

Sinds de negentiende eeuw is Sint-Maarten een lichtjesfeest voor kinderen. De lichtjes branden in het donker, in een knol die onder de aarde groeit.  Ook ergens diep in ons schijnt het vermogen om liefde te geven als een verborgen lichtje. Het moet beschermd worden tegen wind en regen zodat het voor anderen kan stralen. Tijdens de optocht zingen we: “geef een appel of een peer”  

Het Sint-Maartensfeest is de laatste jaren niet meer het enige feest dat gevierd wordt met een optocht langs de huizen. Tien dagen ervoor, op 31 oktober, is het Halloween en ook dan gaan kinderen bedelend met hun lichtje langs de huizen. Beide feesten hebben dezelfde Keltische bron. Voor de Kelten eindigde het jaar op 31 oktober en begon het nieuwe jaar op 11 november. De tien dagen ertussen vormden een gat in de tijd, een tunnel waardoor de zielen van de gestorven voorouders vanuit de eeuwigheid naar de aarde konden komen. Ze worden zichtbaar in de kleine lichtjes op Halloween. Die branden in pompoenen, omdat Ierse immigranten dit feest populair maakten in Amerika, waar de pompoen inheems is. Via Amerika kwam Halloween terug naar Europa. Eerder al, in de middeleeuwen, werd het voorchristelijke Halloween op twee manieren verchristelijkt: op 1 en 2 november – Allerheiligen en Allerzielen – worden de gestorvenen herdacht, en op 11 november heeft Sint-Maarten aandacht voor de allerarmsten in de samenleving.

‘…hier woont een rijk man, die ons wel wat geven kan…’

Volgens de Kelten kwamen de gestorven voorouders niet zomaar naar de aarde. Zij kwamen kijken of hun nakomelingen zich wel goed gedroegen. Dat hield onder meer in dat ze niemand mochten uitsluiten van de oogst die de aarde voortbracht. De voorouderzielen gingen daarom bedelend langs de huizen. Zo konden ze zelf zien of hun nakomelingen bereid waren om de allerarmsten ook hun deel te geven. Wie met gulle hand gaf, kon in het nieuwe jaar rekenen op een goede oogst.

In de middeleeuwen was het Sint-Maartensfeest nog geen lichtfeest voor kinderen, maar op die dag mochten de armen bij de rijken gaan bedelen – die dan gul moesten geven. Zo konden ze een voorraad voedsel en hout verzamelen voor de winter. Ook werden er meterslange broden gebakken die onder alle gezinnen werden verdeeld. In Duitsland gebeurt dit nog op kerstmarkten: de sneden brood worden dan rondgedeeld. En tot de oorlog hadden boeren in sommige delen van Brabant de gewoonte om vanaf 11 november ‘de lantaarn uit te hangen’. Dakloze zwervers wisten dat ze bij boerderijen waar een lantaarn aan de dakrand hing een bord warm eten konden krijgen. Zo bleef Sint-Maarten tot in de twintigste eeuw de beschermheilige van de zwakkeren in de samenleving.


‘Veel zal hij geven, lang zal hij leven…’

Ook in de moderne samenleving zijn er mensen die zorg nodig hebben. En daarbij gaat het niet alleen om fysieke zorg. Degenen die belangeloos hun tijd geven om zorg te verlenen, noemen we heel treffend ‘mantelzorgers’. Net als Sint-Maarten omhullen ze anderen met een mantel van warme aandacht en zorgende liefde. De legende van de gedeelde mantel is misschien wel meer dan 1000 jaar oud, maar hij laat al zien wat moderne psychologen mantelzorgers vaak op het hart drukken: je moet nóóit je hele mantel weggeven. Als je al je levenskracht verbruikt, houd je zelf niets over – en als je zelf in de kou staat, kun je een ander niet meer verwarmen. Want het is zoals een ander Sint-Maartensliedje over de halve mantel zegt:

Geen van tweeën wordt er armer van
Alle twee word je er warmer van

Dat Sint-Maarten niet zijn hele, maar alleen zijn halve mantel wegschonk, was dus geen slimmigheidje om het keizerlijk gebod te omzeilen. Sint-Maarten handelde naar het bijbelwoord ‘heb je naaste lief zoals jezelf’ en juist de toevoeging ‘zoals jezelf’ getuigt van diepe wijsheid.

Sinterklaas

Kinderen in hun eerste jaar spelen voor de Goedheiligman bij zijn intocht half november 3 of meer Sinterklaasliedjes – heel knap, en dat vindt de Sint ook! Hij houdt altijd zijn paaard even in om te luisteren. De Zwarte Pieten hebben ook altijd veel plezier met de kinderen! ALLE leerlingen zijn van harte welkom bij dit spelen, en ondersteunen de eerste jaars natuurlijk met hun krachtiger spel…. En ineens duiken er soms achteraan tieners op die even komen meespelen. Soms zijn ze al jaren van les af! Ze willen niet eens meedelen in alle pepernoten die we bij elkaar speelden…. Nostalgie?

Groepsoptreden eind januari

De eerste jaars kinderen spelen al een 5-tal  Suzuki-liedjes mee  en luisteren naar wat hen te wachten staat in de nabije en verre toekomst. Heel inspirerend!

Op de ‘terugweg’ spelen we met alle leerlingen viool-spelletjes.

 

Pasen 2023

Helaas nog niet voor de kinderen die nu beginnen, maar op eerste Paasdag 12 april 2020, treden de gevorderden die 2e en 3e jaars zijn op in de Royal Albert Hall in Londen! De derde jaars met Bach Dubbelconcert! Groep 5 en 6 met Bartok Roemeense dansen en Meditation van Thais. Leuk he?

 

Festival Classique

Wat een eer: al vanaf het allereerste Festival Classique,elk kjaar het tweede weekend in juni, zijn wij uitgenodigd op te treden als Gypsy Academy

Van dag tot dag

De Vioolagenda wordt minutieus bijgehouden ..

Rond Sint Jan nemen de kinderen niets meer op en begint de vioolvakantie. Sint Jan is 24 Juni.

We besluiten het viooljaar zoals we begonnen zijnL op de boulevard, met een welverdiend ijsje!

FAQ

Hoe vind ik de juiste maar viool? KNOP!!!

Krijg ik korting met de  Ooievaarspas? 

 

 

Aanmelden kan op meerdere manieren

Bel of mail juffie Stieneke.
Meldt uw kind via het formulier aan voor een gratis proefles.
Of kom (mee?) naar een les van de eerstejaars in september of januari.

Nieuwe leerlingen:  Volg de ouderles begin september VOORafgaande aan  de eerste donderdag les van de nieuwe kinderen (even aanmelden, dan ligt er een viool op maat klaar)

Bezint eer ge begint ...

… voor u de juiste beslissing neemt voor UW situatie 

 

 

 

Tussentijds stoppen met lessen?
Stoppen met de lessen?
Kan aan het eind van de eerste week. Na (telefonisch) overleg kan in sommige gevallen een proefperiode in jaar 1 afgesproken worden van les tot 1 januari.

Kan natuurlijk ook als het kind gedurende het cursusjaar ver weg verhuist.

Anders kan op 1 juni opgezegd worden voor het volgende jaar.

Als een kind de groep verlaat vraag ik de ouders altijd om dat moment – met redenen omkleed en ook met een blik naar de toekomst – te markeren met een traktatie.

Betalingsplicht blijft bestaan. Net zoals bij het Koorenhuis indertijd.

Inschrijven?

Als u overtuigd bent dat De Jonge VIolisten de meest ideale plek voor uw kind is om viool te leren spelen, vul dan het  inschrijfformulier in en neem het ondertekend mee maar de Riouwstraat.

Een kort verhaaltje voor ouders

Er was eens een arm, klein dorpje, met een klein schooltje en een paar boerderijen.

Op een dag kwam de koning op bezoek en vertelde dat hij een baby omgewisseld had met zijn eigen kind.

De mensen vreesden dat hij terug zou komen en hen zou straffen als hij teleurgesteld zou zijn in wat hij zou aantreffen.

De kinderen van het dorp groeiden op en kregen hun eigen kinderen. Iedereen werkte hard en was opgewekt en positief gestemd.

Decennia gingen voorbij en op een goede dag kwam de stokoude koning terug en trof een welvarende stad aan, met bibliotheken, scholen, een universiteit zelfs. En iedereen was er heel gelukkig.

Niemand wist zich het vorige bezoek van de koning nog te herinneren. Behalve een oude vrouw op haar sterfbed. Zij smeekte de koning te komen.

 Mijn dochter is de prinses, toch? vroeg ze hoopvol, met haar laatste adem.

De koning vertelde haar dat alle kinderen prinsen en prinsessen zijn…..

Waarom Muziek?

Muziek is wetenschap

Muziek is mathematiek

Muziek is een vreemde taal

Muziek is geschiedenis

Muziek is lichamelijke opvoeding

Muziek ontwikkelt inzicht en vraagt research

Muziek is alle bovengenoemde dingen maar vooral

Muziek is kunst 

Daarom geef ik muziekles

niet omdat ik verwacht dat een kind musicus wordt

niet omdat ik denk dat een kind zijn hele leven blijft vioolspelen.

maar opdat het kind een MENS wordt

en schoonheid zal herkennen en meer liefde, compassie,  zachtheid en goedheid zal hebben.

kortom;  meer LEVEN

 

Samen leren, samen spelen

Samen leer je sneller en effectiever

Every child grows, everything depends on the teacher

Shinichi Suzuki

Unieke aspecten van vioolles in Den Haag bij Juffie Stieneke

Bewezen betere resultaten in kortere tijd bij de eerste (de beste?) Suzuki viooldocente in Den Haag

Meer ‘waar voor je geld’ met bijzondere nazorg na de les met o.a. email-studeer-hulp en toegang tot links naar de 120 Youtube filmpjes die de lessen stap voor stap herhalen. En ook per jaar een WhatsApp groep met tips.

Betrouwbaar: honderden kinderen (en ouders) leerden spelenderwijs in zeer korte tijd heel veel prachtige annsprekende muziek

Unieke bewezen methodiek, geïntegreerd met de nieuwste -de juf gaat elk jaar op cursus – en meest geavanceerde inzichten

Les met kinderen uit de hele wereld – dit jaar Amerikaans, Belgisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Iranees, Italiaans, Perzisch, Peruaans, Pools, Spaans, Surinaams, Syrisch, Turks.

Snelle reactie op vragen, vaak per ommegaande

Kinderen bij deze enthousiaste  juf ontwikkelen zich in hun 4e en 5e lesjaar niet zelden tot bijzondere muzikale persoonlijkheidjes met een eigen “geluid” en stijl – die van binnenuit ontstond door deze manier van lesgeven

Masterclasses met op elk kind gerichte aanwijzingen, voor alle kinderen in het 4e jaar door de experts van de Jong Talent afdeling van het Koninklijk Conservatorium, dus een rechtstreeks lijntje met het KonCon

Tijdens de lessen kunnen de ouders waarnemen dat er iets gebeurt met de kinderen. Elke (?) les opnieuw komen de kinderen geinspireerd uit de les

Met ruim 40 jaar ervaring gaan de lessen, zoals een ouder opmerkte, super gestroomlijnd. Wat in les 3 aangeleerd wordt heeft een reden – want anders lukt les 6 misschien niet… Fijn als een ouder dus elke les aanwezig is,  leert de ervaring! EN thuis de vaardigheden terug in de herinnering van het kind brengt.

Overigens start ik bij voldoende belangstelling ook  een nieuwe klas voor beginnende volwassenen. Of -zoals de laatste jaren usance werd – ze doen gratis mee met hun kind als ze een viool via juffie Stieneke huren:-)

Binnen 2 1/2 jaar Bach Dubbelconcert?! Op 1e Paasdag 2020 krijgt de tweede groep de kans op te treden in de Royal Albert Hall in Londen. Dus… er moet wel gestudeerd worden  bij juffie Stieneke! Dat lukt ook wel met ouders die hun kind ECHT ondersteunen, en THUIS HERHALEN wat ze opschreven tijdens de les: de thuisleraar. Iets voor U?

Lees de indrukken en ervaringen van ouders die het diepe indoken….

Meer weten? Klik dan hier

Een kind dat twee keer per week naar les komt heeft ouders van een uitstervend soort. Alhoewel: alles wat je GOED wilt doen is toch twee keer per week? Samen nemen we heel veel kleine stapjes in een les die in een week eigenlijk een enorme progressie geven.

Men noemt deze juf een leverancier van Jong Talent  –  maar heus: dat is een BIJPRODUCT van deze manier van lesgeven. En zeker niet het doel – dat is: kinderen met plezier leren musiceren!

Juffie Stieneke geeft al 40 jaar op dezelfde manier Suzuki vioolles. Onbedoeld bijprodukt van deze manier van werken is een relatief hoog aantal kinderen die muziek als levenspad kiezen. Honderden andere kinderen blijven ‘gewoon’ vioolspelen tijdens de rest van hun leven. Eigenlijk moeten we binnenkort eens een reunie met alle oudgedienden  EN HUN OUDERS organiseren waarin zij jonge ouders het HOE en WAT en WAAROM vertellen?

Enfin. De Youtube hulp via door de juf zelfgemaakte filmpjes – alleen voor haar Haagse vioolleerlingen – is tegenwoordig ook een enorme hulp!

Behalve goed en leuk snel viool leren spelen is er bij deze juf nog zoveel meer.

De Gypsy Academy bijvoorbeeld.  3 keer per jaar.

En de jaarlijkse Pinksterworkshop. De 24ste alweer (Begin hiervoor alvast te sparen…..)

En de mogelijkheid piano te leren spelen in 6 toonsoorten, in 7 individuele lessen in jaar 4 of 5 (idem)

Wel gratis: de extra zaterdag volksmuzek voor groep 2 en 1 en voor de Vivaldi-kids het Logeerweekend bij de juf, waarnaar reikhalzend wordt uitgekeken….

Class Schedule |Lees meer

Een ouder hoeft geen muzikale voorkennis te hebben!
Ouders maken wel het verschil in hoe hun kind het “doet” op de vioolles.

Van een jong kind van 6-9 jaar kan nog niet verwacht worden dat het zelf(standig) kan studeren…. Over de gehele wereld staat de driepoot leerling-docent-ouder als een huis.
Vaak wordt bij Suzukistudios aan ouders gevraagd eerst 3 maanden op de les van andere kinderen te komen kijken, zonder hun eigen kind. Elders krijgen de ouders de eerste 6 weken les. Pas als de ouder snapt wat er van hem of haar verwacht wordt beginnen de lessen voor het kind….
In Het Haagse Vioolhuis bij Juffie Stieneke worden de ouders de eerste WOENSDAG avond nadat de basisscholen weer begonnen zijn,  dus vóór de eerste donderdagles van hun eigen kind, verwacht om te leren hoe ze de ideale ouders voor hun eigen kind kunnen worden.  Waar ze op kunnen letten. Hoe ze het thuis kunnen organiseren. Tot hun eigen verbazing spelen ze aan het eind van deze soms hilarische) sessie zelf KORTJAKJE – en wat blijkt: de volgende dag maken ze veel betere aantekeningen!
Ook mogen ouders met een viool van juffie Stieneke  zonder verdere kosten actief aan de lessen deelnemen. Graag zelfs! Hun kinderen zijn helemaal trots op hen 🙂 en ouders snappen dan HOE moeilijk vioolspelen eigenlijk is….
KNAP toch hoe snel hun kinders het eigenlijk leren!

Vaak melden ouders dat in HUN jeugd er geen gelegenheid voor muziekles was en dat ze dat hebben ervaren als een gemis. Of ze hadden wel pianoles maar hun vader of de juf zei dat ze niet goed genoeg waren,  of erger. Een Suzuki-juf  is altijd positief en ziet bijna altijd een mogelijkheid voor kind en ouder. Ik houd bijzonder veel van mijn leerlingen. En talloos zijn de teksten op de afscheidskaart van een kind, na 5 jaar, EN ouders: “Je hebt ons leven helemaal veranderd! Dankjewel voor alle muziek die je in ons leven hebt gebracht!” Gewoon omdat ik in ieder kind en in iedere familie geloof en alles wil doen om de voortgang van elk kind mogelijk te maken, zodat kindlief ook in zichzelf kan en mag geloven!

Suzuki ouderschap

Anders dan bij een hobby als voetbal, hockey of traditioneel muziekles kan een Suzuki-ouder zijn kind actief helpen met de vorderingen. De ouder is zelfs een essentieel onderdeel van de Suzukimethode!

De ouder brengt niet alleen het kind naar de les, maar is aanwezig in de lesruimte, maakt aantekeningen van wat er in de les behandeld wordt, krijgt duidelijk wat er van kind en ouder verwacht wordt, en is de thuisleraar van het kind.

Aan de hand van de gemaakte aantekeningen van de les, en met begrip voor de volgorde van de opbouw,  herhaalt de ouder de lesstof en de spelletjes, zodat het kind de volgende les alles verwerkt heeft en echt een stap(je) verder is, zodat wederom iets nieuws aangeleerd kan worden.

Heel anders dus dan: “Moet je niet studeren?“, zoals veel ouders zelf ooit van hun belangstellende ouders hoorden….

Voor de ouders van nu is het soms lastig om twee keer per week fysiek aanwezig te zijn bij de les. Inventief als mensen kunnen zijn wordt er met een vriendinnetje gepooled, komt oma één keer per week, wordt de au-pair of viooloppas met video camera op pad gestuurd.

Juffie Stieneke komt tegemoet aan de afwezigheid van ouders door het eerste jaar  de noodzakelijke informatie na de les per email te sturen. En sinds 2016 ook met YouTube fimpjes in het Nederlands, waar kinderen( en ouders!)  dus precies hetzelfde horen als in de les. Een service aan druk bezette ouders? Sinds 2017 maken ouders ook voor elkaar  filpmjes in elke WhatsApp groep.

Veel ouders melden dat ze het zo leuk vinden om zo actief aan de muzikale opvoeding van hun kind te kunnen bijdragen – en er zijn veel verhalen wereldwijd over de andere band die ze met hun Suzuki-kind hebben.

Sfeerimpressie Gypsy Academy Zuiderstrandtheater

Adresgegevens

Riouwstraat 23
2585 GP Den Haag

Lestijden

Maandag: 16 -17 uur EN
Donderdag: 16 – 17 uur (en toch maar 1 keer betalen!)
Elk viool jaar een uur later: Tweede jaars om 17 uur, derde jaars om 18 uur en vierde jaars doorgaans om 19 uur

Juffie Stieneke

Als je het allermooiste beroep ter wereld hebt: met de viool jonge kinderen het Rijk der Muziek binnenleiden, wil je daarmee toch nooit stoppen? 

Juffie Stieneke geeft al tientallen jaren op dezelfde manier vioolles aan kinderen in Den Haag en is specialiste in het snel leuk goed viool leren spelen. Uw kind leert het ook – via veel spelletjes en met plezier en heel veel oefenen tijdens de les in deze alom gewaardeerde Haagse Vioolschool “De Jonge Violisten”. Thuis moet alleen herhaald worden wat in de les aan bod kwam, zoals overal ter wereld bij de internationale Suzuki Methode gebruikelijk: kinderen leren viool spelen zoals ze leerden praten. Door te luisteren, te imiteren en vooral veel plezier te maken. In de Suzuki-methode heeft de ouder een belangrijke rol in het thuis herhalen van wat er in de les geleerd werd en levert zo een belangrijke bijdrage in de muzikale ontwikkeling van kindlief.

Komende happenings

Duitse Kerk Bleijenburg 3

VALENTIJNCONCERT 2021

ZONDAG 14 FEBRUARI OM  14.30 UUR

Pinkster WORKSHOP 2023

27, 28 en 29 mei 2023 – de 25ste!

HSV school Benoordenhout 

van Nijenrodestraat 16

Gypsy concert

Mr Visserhuis

zondag 20 juni  2021(Besloten)

Regelmatig optreden

De ervaring leert  dat regelmatig optreden de leerlingen veel brengt:

  • plezier: leuk met alle vioolvriendjes, ook de meer gevorderden
  • zelfvertrouwen: elke keer een liedje meer mee kunnen spelen of een moeilijker partij in het Gypsy Academy repertoire
  • leermomenten: dat volgende stuk kan ik ook meespelen volgende keer!
  • afname faalangst

Juffie Stieneke kiest alleen optredens uit die ook verder leuk zijn voor kind en gezin.

  • Bazar Vrije School, waar kinderen de hele dag de leukste dag van de maand (jaar?) kunnen hebben
  • Intocht Sinterklaas: beste uitzicht op de Sint die altijd even wacht en luistert, en dan  de reacties van al die Pieten!!
  • Kerstliedjes op de Christmas Fair, en ook als sociaal gebaar in Bejaardenhuizen naar de dankbare ouden van dagen. Soms worden de gevorderden igevraagd te spelen in Sociëteit de Witte – waar je als kind natuurlijk ook niet zomaar komt!

Deelname is dan ook niet vrijblijvend!

De juf verwacht dan ook alle kinderen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om niet te komen. Een balletles gaat niet voor, een ballet-uitvoering wel, een Generale Repetitie eventueel in overleg.

Een hockey /voetbal wedstrijd graag afwisselen met viool happenings.  Wij zijn ook een team 🙂

Indien deelname onmogelijk is: graag afzeggen per mail met opgaaf van redenen.

 

Ik werk nog verder aan deze website....
v

Recensies

Wat ouders zeggen

“Vioolles bij juffie Stieneke is zoveel meer dan alleen de viool leren bespelen. Viool studeren als je een jong kind bent gaat niet altijd van een leien dakje. Maar ook, of juist wanneer alles moeizaam loopt , staat juffie Stieneke klaar om mee te denken met de ouder, en te kijken wat de beste benadering voor jouw kind is. Van haar uit is dat altijd een begripvolle en liefdevolle houding. Zodat je steeds weer moed krijgt om door te zetten, en niet op te geven!”
Jose

“Wat fijn dat mijn dochter Julie bij deze leuke groep mag blijven. Julie gaat met veel plezier naar de les. Voor jou waarschijnlijk al zo gewoon maar wil toch even kwijt dat we zo blij zijn met de vioolwereld in ons leven. Wat een verrijking voor de kinderen (en de ouders) in vergelijking tot een standaard muziekles.”
Myrna

“Op deze manier wil ik (nogmaals) duidelijk maken waarom je jouw kind ernstig tekort zou doen, indien je het niet zou aanmelden voor vioolles bij Stieneke: – professioneel les – twee dagen per week les voor de prijs van één; – les in een groep, waardoor de kinderen ervaren dat het geheel meer is dan de som der delen; – drie  keer per jaar les in de Gypsy-Academy. Les bij Stieneke is een totaalervaring!”

Ewout

Gratis proefles

Op Dinsdag  28 juni om 17 uur er een Corona-proof introductie les voor kinderen (en natuurlijk hun ouders)  die overwegen te beginnen met – naar men zegt – “de leukste vioolles” in Den Haag. Meldt aub kindlief aan met geboortedatum en telefoonnummer, zodat er een viool-op-maat klaar ligt.

 

tevreden oud leerlingen

optredens per jaar

'Het vak in"

Jaar ervaring

Neem contact op

Email me met naam en geboortedaum kind: juffiestieneke@vioolles.info

Of kom een keer kijken:  Riouwstraat 23, 2585 GP Den Haag

Bel me eventueel, na 21 uur: 0031 (0)70 350 310 5

 

Lestijden eerste jaars: Maandag EN Donderdag 
16.00 - 17 .00uur

Gratis proefles

Op zondag 20 augustus om 17 uur  is er een  introductie les voor kinderen (en natuurlijk hun ouders)  die overwegen te beginnen met – naar men zegt – “de leukste vioolles” in Den Haag. Meldt aub kindlief aan met geboortedatum en telefoonnummer, zodat er een viool-op-maat klaar ligt.