Elk jaar weer zwaaien, na vijf vreugdevolle met muziek gevulde Suzuki-jaren, jonge en uiterst vaardig geworden 11- jarige violisten af naar de volgende juf. En allemaal verwonderen ze zich over hoe het toch zover gekomen is in zo betrekkelijk korte tijd: dat ze als niets-kunnend binnenkwamen en nu zo muzikaal en met zoveel plezier zijn gaan spelen…. Na 5 jaar krijgt elk kind het  “Juffie Stieneke’s” muzikaliteit-stempel*

De moeder van één van deze afgezwaaide kinderen verwoordde het zo: “De eerste viooljuf moet de liefde voor de muziek aan  het kind overbrengen, en dat doe jij”.

Tja, dat gebeurt al 40 jaar aan de lopende band in de Riouwstraat … Ik ben benieuwd welke families dit jaar de uitdaging aangaan?

“For the love of the child, we are teaching the child” (Dr Shinichi Suzuki)

Kinderen die met muziek bezig zijn presteren beter op school. Kinderen leren graag spelenderwijs en vioolles zoals hier geboden stimuleert de emotionele en mentale ontwikkeling.

Muziekles is bewezen belangrijk voor de algemene ontwikkeling  en hoge CITO scores.  Vroeger was het de kleine blokfluit, nu  blijkt de viool – altijd op maat uitgezocht –  het beste instrument om mee te beginnen

Ouders, op zoek naar buitenschoolse muziek- nu er op scholen weinig aan muziek  gedaan wordt – zijn in de Riouwstraat aan het ideale adres! Kinderen vanaf 6 jaar (plus ouders)  trainen hun vingers, stem en dus gehoor,  leren samen (en natuurlijk ook alleen) met fraaie expressie en dynamiek spelen. En dat alles met groot enthousiasme!

Alles wat de leerlingen op hun viool spelen zingen we altijd eerst: in het ad hoc “Suzuki kinderkoor”. Kinderen bij deze juf ontwikkelen zich in hun 4e en 5e lesjaar niet zelden tot bijzondere muzikale persoonlijkheidjes met een eigen “geluid” en stijl – die van binnenuit ontstond door deze manier van lesgeven.

Juffie Stieneke geeft al tientallen jaren op deze manier vioolles aan kinderen in Den Haag en is expert in het leuk snel goed viool leren spelen. Uw kind leert dat via spelletjes en met veel plezier en heel veel oefenen  tijdens de les.  Net zoals de 90 inmiddels bij het  Koninklijk Conservatorium afgeleverde  grotere muziektalentjes het leerden, alsook  honderden “gewone” kinderen.  

Thuis moet alleen herhaald worden wat in de les aan bod kwam, zoals overal ter wereld  bij de internationale  Suzuki Viool methode gebruikelijk: Kinderen leren viool spelen zoals ze leerden praten. Door te luisteren, te imiteren en vooral veel plezier te maken. In Den Haag ook vanaf dag één met geliefde beroemde zigeunermuziek, met elk semester uitdagender partijen!  Zie Gypsy Academy.

In de Suzuki-methode heeft de ouder of nannie een belangrijke rol in het thuis herhalen (niet ontcijferen!) van wat er in de les geleerd werd en levert zo een belangrijke bijdrage in de muzikale ontwikkeling van kindlief.

HOE gaat het dan in die muziekles bij juffie Stieneke in  Den Haag? Waarom zijn de resultaten zo goed? Lees het  op deze website met informatie over lessen, leerlingen, concerten, en kijk eens in het gastenboek  hoe ouders de lessen ervaren.

…wat Mila vond toen ze als 12 jarige op het Conservatorium verder ging

Kinderen kunnen nu ingeschreven worden voor de eerstejaars groep die in september van  start gaat.

Fiddlekids leerlingen zijn ook weer van harte welkom!

“MUSIC WILL CHANGE THE WORLD…”

Vraag gratis een kennismakingsles aan 🙂 en zet direct de eerste schreden in het Land der Muziek met een echt instrument. Binnen een paar jaar kan een Riouwstraat-leerling alle stijlen spelen,  en ook “op orkest”.

* Het  “Juffie Stieneke’s” muzikaliteit-stempel* wil zeggen dat de kinderen zich op muzikale wijze muziek eigen maken en goed over het voetlicht kunnen brengen, uit het hoofd – terwijl ze die zich eerst eigen maakte vanuit het notenschrift. Voorbeelden van het  niveau na 5 of 6 jaar: Bach concert in a mineur,  La Folia, Beethoven Romanze, Adoration  van Borowski, Czardas van Monti.