marketing

Svp wil kinderen op weg helpen de muziekwereld in, allereerst met de viool

groot cultuur paleis: ik zit in die wereld . ik geef muziekles.  Aandacht op Den Haag als muziekstad. Hoe te profiteren in mijn bestaan?

Enthousiasme

de hele dag bezig zijn met kids van 6 tot 10  wat heb ik die dan te beiden?? Wat is mijn meerwaarde dus?!

bij juffie Stienekee leer je Stieneke voor snel leuk goed vioolspelen

Zoals 35 jaar lang in het gerenommerde Koorenhuis, nu als ZZPer in de Riouwstraat,

K ben de beste, heb de snelste eresultaten, kinderen baren na 3 jaar al oopzien op 

Wel de eerste, ook de beste? Niet de duurste!

concoursen

Tijdens de lessen kunnen de ouders waarnemen dat er iets gebeurt met de kinderen. Elke les opnieuw komen de kinderen geinspireerd uit de les

Wie af en toe naar een snackbar kan kan ook de les beteln: 7.50 per keer/         de manier waarop de kinderen les krijgen  les geef is bijzonder       

Ouders re;aiseren zich dat de kinderen meer pezier hebben in lessen waar ze veel leren – en dat gebeurt al 35 jaar in de vioolschoolsvp/ mmijn manier van lesgeven is bijna een merk!

 

Wilt u op de hogte blijven van cncerten waar u het zelf kunt zien: maild… 

Wilt u in januari /begin februari eenles bekijken  bel dan                   

Wilt u zichzelf overtuigen van de kwlaiteti van de lessen en waarom u twee keer in de weke zoudt willen komen kiezen/ kom een keer kijken   

 

In de Riouwstraat leren de kinderen ambities te hebbenen te verwezelijken wat mogelijk is in hu  cpairictieten.  Jaar na jaar rollen er generaties kinderen ” van de band”  die enthousiast  muziek maken van hoog muzikaal nieveau  

Je moet twee keer in d e week komen want ik sta voor kwaliteit !!          

Van huis uiit enthousiast, en muzikaal, getraind in het leren ontweikkeln van muzikaliteit in kinderen en goede tecnike vanzelfsprekend

Heel speicale lessen! Je kian overal leren vioolspelen, maar waarom komen dan mensen van heidne en ver naar de riouwstrata 

 

 al jaren om het op deze manier te leren// 

 

kinderen met een greintje amibitie     komen graag twee keer per week naar les, net zoals ze naar hockey en voetbal gaan: twee keer is gewwon beter, en nog leuker ook .  En die workshop ismet pinkseteren is helemaal het einde!

 

Mensen voelen zich ieder jaar weer aangepsroken cxoodoor de ze speical methoden, in de handen van de eervaren en spontane juf  die steed sweer op zoek is naar het hogst haalbaren in ieder kind = en gesien de vele kinderen die doorstromen naar het conservatoriwum en andere docenten na 5 jaar, lukt dat elk jaar weer!

 is menig les een feest           

 

Snle leuk goed vioolspelen werkt!  innd eriouwstart!

Ik sta voo mijn vak!

Het publek dat de concerten hoort is steeds verbluft over wat zulke jonge kinderen al blijekn te kunnen 

 

Kinderen geleovn in wat ze doen en kunnen en stralen dat ook uit

Juffei weet de kinderen haar muziekwereld in te trekken en te delen en overtuigend te spelen

 

Perspectief: als ene kind vioolles gaat volgen in de Riouwstraat kan al snel solo stukken spelen = elk neiuw stuk in namelijk concertrepertoire, dus lke concert kuan een kind meer mespelen! het zijn 

 

hele leven in orkesten vioolspelen 

Veel ouders hebben geen idee wat eer mogelijk is in korte tijd. En denken dat als het kind het maar leuk heeft het wel goed zal zijn. Vele van kinderen die zo les habben ( gehd) blijken na een paar jaar te stoppen om dat ze het niet leuk meer vinden, of te saak.

Dat is jammer van al die jaren, al zullen ze hopelijk wel een weardering voor muziek hebben verworven

 een kind dat voortduren d uitgedaagd wordt het best te geven, en onderstuend wordt door zijn ouders, die immerw weten wat er gestudeerd moet wordne en ho,omdat ze in de les aanwezig zijn, heeft van af dag 1 een andere zin . En ja, als na een paarweken een heel leidje met gebreuik van alle vindegerens uit de viool komt, wopdt her hogenreig naar meer! En die honger weet juffie Stieneke perfedht te stillen, steeds oniuew voert ze de kindren nieuwe liedjes, en spelenderwijs bouwen ze een heel prgramma op, dat trost ten alle tijden te horen is;` sls opa en oma op beoek komen, of op sschool bovoor de jarige juf ( leuk als je met een klasgenootje op les zijt!)

Vooleeringen van jufie stieneek is DATnormaal.

Ze is gespeicialiesserd in het allereerste begin tot beethoven romances en paganini’s cantalbile,  na 5  jaar les

 

Ale je eenmaal door de erste 6 wken heen ben kna je ineens zooooveel pelen! 

a;s je dt ook wilt voor u w kind, moet je naar d erkoustratat !, ent daar geberut eht ” gewoon”   

 

Om niet al je als ouder geen mogelijheid ziet om te weten te kmen wsat er ind elke les gebeurt, want dat is niet pelieg voor het kind . Studeren is bij elk kind een heiekle puntm, en zien dat ene ander kind het kan – want die heeft dee week gestudeerd – wekt in alle kinderen iets van: maar dan kan ik het otoch ook> dus: mamma l kunnen wij meer studeren dese week?? Echt !! 

 

kneren wier ouders te weinig tijd nemen  kunnen beter naar een ander soort vioolles

 

Kinderen die                       willen studeren komen veel sneller verder. Is dat misschien het geheim van snel leuk goed vioolspelen?? 

In Den Haag  is het vioolpaleis in de Riouwstraat gevestigd ! En leid kinderen op om later in het clturpalies op het spui te kaomenspelen! 

 

Leerlingen kunnen een dvd aanschaffen met tips hoe te studeren    xzich gratis abonneren op emails met informatie over de  te studeren stukken/                                 

 

De kinderen krijgen veel waar vor het geld van hun ouders e=tegen toch een relatief lge rijs!!    

Stieneke is muziek!!!

en voor de  leerlingen hwerkt dat dat als role 

 

model.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lessen voor de happy few in de statige Riouwstraat  staat een vioolpalei vioolhuis,m waar als je er langs lopp top een maandag of donderdagmiddag allerlei liedjes  de straat op siepeeln voor de aandachtige luisterea

Wordt daar voor de happy few muziekles gegeven/ cvast heel erg dudr? 

Nee hoor voor iedereen die met zijn kind wil 

studeren

 

Kom gerust een keer  met uw kind kijken of het u aanspreekt en uw kind

 

In den jag cnetraal ook over elze 

Concert voor alle voglers??

 

Plezier staat altijd voora in de lessen, of nee: is er eoke les gewoon onderdeel van insturcktie staat voorap, overhoren verbeteren, ahcdat sprekt vanzelf