Optredens en concerten – een wezenlijk onderdeel van deze manier van leren vioolspelen

De kinderen treden vanaf dag 1 op, samen met de meer gevorderden= leerlingen. Als ik terugkijk  komen de leerlingen die het verst kwamen voor de geest. En wat bleek?  Zij waren er bij ELK optreden – hun ouders kregen het voor elkaar er “gewwon” te zijn. Ook tegenwoordig zijn er kinderen die snelle vorderingen maken en al snel mooi spelen. Tegenwoordig houd ik een presentielijst bij. En wat blijkt?  De kinderen die er “altijd” zijn – door weer en wind –   worden “vanzelf” (?!)  goede violisten…

Er zijn geplande optredens die nu al op de agenda staan. Daar wordt vanzelfsprekend elke leering verwacht te spelen. Dit kunnen het Herfst en Lente Solo Recital zijn, het groeps Winterconcert, de Kerstconcerten of het boulevard concert. De Gypsy Academy concerten wil natuurlijk niemand overslaan.Die zijn vaak op zondag. Alhoewel ik snap dat er dna andere verplichtingen kunnen zijn verwacht ik iedereen zoveel mogelijk. Als een kind er onverhoopt echt niet bij kan zijn verwacht ik een emailtje met de reden. (Bij de Fancy Fidders geldt: als je n concert misat vlieg je eruit….. zelfs heftige sneeuwval wordt getrosteerd en ieder kind is er gewoon altijd!)

Daarnaast worden we vaak uitgenodig op zaterdag of zondag  ergens te spelen: op de Bazar van de Vrije school, in Scheveningen. Fonds 1818, Poolse Kinderspelletjesdag, Koorenhuis. Ik snap dat dat voor sommige families wat veel is en help graag een kezue te maken! ik neem alleen optredens aan die rond het spelen leuk voor kinderen zijn!

Niet komen opdagen voor een gepland concert kan dus niet. Vergelijk het met een hockey wedstijd: we zijn een team, vooral door de gevorderde kinderen gedragen, en op ieder kind wordt gerekend en ieder kind draagt zijn steentje bij :-))

De ervaring leert  dat regelmatig optreden de leerlingen veel brengt:

  • plezier: leuk met alle vioolvriendjes, ook de meer gevorderden
  • zelfvertrouwen: elke keer een liedje meer mee kunnen spelen of een moeilijker partij in het Gypsy Academy repertoire
  • leermomenten: dat volgende stuk kan ik ook meespelen volgende keer!
  • afname faalangst

Juffie Stieneke kiest alleen optredens uit die ook verder leuk zijn voor kind en gezin.

  • Kinderboekenmarkt waar kinderen auteurs van kinderboeken kunnen ontmoeten
  • Bazar Vrije School, waar kinderen de hele dag de leukste dag van de maand (jaar?) kunnen hebben
  • Intocht Sinterklaas: beste uitzicht op de Sint die altijd even wacht en luistert, en dan  de reacties van al die Pieten!!
  • Kerstliedjes op de Christmas Fair, en ook als sociaal gebaar in Bejaardenhuizen naar de dankbare ouden van dagen. en soms de gevorderden in Sociëteit de Witte, waar je als kind niet zo maar komt anders!

Deelname is dan ook niet vrijblijvend! De juf verwacht dan ook alle kinderen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om niet te komen. Een balletles gaat niet voor, een ballet-uitvoering wel, een Generale Repetitie eventueel.

Een hockey /voetbalwedstrijd graag afwisselen met viool happenings.  Wij zijn ook een team 🙂

Indien deelname onmogelijk is: graag afzeggen per mail met opgaaf van redenen.