Elk jaar is er een gratis dag voor de niet Vivaldi kinders. Ouders zorgen voor allerlei heerlijks, er is nieuwe (volks)muziek en tot slot treden we op in de Kinderspeeltuin bij de zandvlakte om de hoek, alvorens naar de diverse Viotta orkesten te gaan luisteren.

En hier kun je ons beluisteren met ‘Schipper mag ik overvaren?’