Ouderles voor ouders van nieuwe leerlingen

Deze ouders kunnen het: Kortjakje spelen, alle variaties! In één avond geleerd. Plus het nodige om hun kind goed te kunnen begeleiden als nieuwbakken Suzuki-ouder ? Twee ouders besloten ter plekke om verder te gaan met leren vioolspelen en samen met hun kind op...