Deze ouders kunnen het: Kortjakje spelen, alle variaties! In één avond geleerd. Plus het nodige om hun kind goed te kunnen begeleiden als nieuwbakken Suzuki-ouder ?

Twee ouders besloten ter plekke om verder te gaan met leren vioolspelen en samen met hun kind op vioolles  te verschijnen met 2 violen- gratis, want ze zijn er toch! En hun eigen vioolervaringen worden gecomplementeerd met de YouTube filmpjes en email begeleiding van juffie Stieneke, als extra service voor drukke ouders.  Misschien volgen meer ouders hun voorbeeld?

Morgen de eerste les van de nieuwe beginners,  en natuurlijk de oud-gedienden!
Ouderles 24 aug 2016