Gypsy Academy in het kort

De Gypsy Academy heet officieel “De Internationale Haagse Kinderacademie voor Authentieke Zigeuner- en Volksmuziek” Met de komst van juf Annemarie ook wel de Gypsy & Folk Academy geheten.

Sinds oktober 2009 heeft Den Haag een heuse Gypsy Academy, gestart onder leiding van Herr Martin Schaefer, de inspirerende zigeuner- en volksmuziekspecialist uit Zwitserland die ouders en kinderen betovert met zijn muziek, en  juffie Stieneke. Deze ‘Academy’ bestaat uit kinderen van 6  tot 11 jaar die volgens de Suzuki-methode vioolles hebben bij Juffie Stieneke. Sinds 2018 staan vooral (oud-Suzuki leerlinge) Annemarie van Prooijen en soms Zigeunerviolist Noa Eyl aan het roer.

De Gypsy Academy heeft een aansprekend repertoire van ruim  een uur: Roemeense en Hongaarse tophits zoals de geliefde vogel-imitatie, het beroemde Arabische Yasmina, het Israëlische Mazzeltov, het Griekse Milise Mou. De kinderen spelen ook Ierse en Zweedse fiddle-muziek.

Suzuki-methode?

Wereldwijd leren kinderen vioolspelen volgens de Suzuki-methode. Begeleid door ouders of oppas beginnen ze met internationale kinderliedjes, zoals Kortjakje (enkele streekvariaties blijken later afkomstig uit stukken van Bach en Vivaldi…!).

Elk nieuw stuk is meteen concertrepertoire. Elk concert kunnen kinderen meer liedjes meespelen en horen ze de volgende stukken. In het begin luisteren ze dus veel, gaandeweg leren ze noten lezen, en na 2 ½ jaar staan ze voortdurend te concerteren. Ze beheersen dan meer dan een uur muziek, met volksliedjes, dansen en bekende concerten van grote componisten Bach en Vivalid. Alles uit het hoofd, of, zoals het zo mooi in het Engels heet, “by heart”. Inderdaad met hart en gevoel, niet gehinderd door de noten – zoals zigeuners en volksmuzikanten al eeuwen doen.

Herr Schaefer?
Herr Schaefer heeft zijn eigen methodiek ontwikkeld,  die  wonderwel bleek aan te slaan bij Suzuki-kinderen en -leraren. Wij prijzen ons gelukkig dat hij Den Haag uitverkoren heeft voor een van zijn zigeuner-academies, die hij 10 jaar lang met verve leidde.. Hij betrekt de kinderen in de organisatie en in de overdracht aan de kleinsten van wat zij al hebben geleerd .

Beginners spelen na een paar vioollessen meteen mee als “klokjes” en pikken onderwijl de melodie op. Zodra ze die ook zelf beheersen, leren ze de baspartij, afgewisseld met een tegenstem. Zo krijgen ze binnen een paar uur diverse basisstukken onder de knie. Bij een volgend Gypsy Project – er zijn er 3 elk jaar –   komen daar  moeilijker partijen en nieuwe stukken bij. Momenteel zwaait naast juffie Stieneke Annemarie  van Prooijen (en eel soms Noa Eyl) de scepter. De kinderen groeien op met twee leraren en met juffie Stieneke aan de piano dus ook direct de belangrijke piano partij en vinden het superleuk!

Hoe meedoen?

Elk kind van 6 jaar of ouder dat Suzuki-vioolles krijgt van juffie Stieneke wordt automatisch lid van deze Internationale Haagse Kinderacademie voor Authentieke Zigeuner- en Volksmuziek. Ook andere Suzuki kinderen uit Vioolhuis Riouwstraat  die dit Volks en Zigeuner repertoire willen leren spelen  zijn welkom om in te stromen. In oktober, februari en in juni krijgen de kinderen van La Banda  extra les in het weekeinde en worden de solistischer bijdragen ingedeeld.  Ze werken dan toe naar een concert.

Behalve het oktober-concert zijn dat het Valentijnconcert ( op een zondagmiddag rond Valentijn) en in het derde weekend van juni is er een optreden op Festival Classique. Al sinds de oprichting van dit prachtige Haagse  Festival is de Gypsy Academy hier van de partij!  Tussendoor wordt Sinterklaas verwelkomd, en tegen Kerst kerstliedjes gespeeld op de Royal Christmas Fair. Zo brengen ze het geleerde direct in de praktijk. Er zijn natuurlijk geen examens op deze academie! Wie in september start, maakt het allemaal mee.

Wonderkinderen?

Tijdens soloconcerten in herfst en lente speelt elk kind een goed voorbereide solo in een bejaardenhuis. In januari spelen we met alle kinderen een wintergroepsconcert. En al regelmatig worden we her en der uitgenodigd op te treden. Op het Festival Classique (half juni) zijn we vaste gast – een hele eer! – en sommige kinderen maakten furore door al hoepelend viool te spelen.

Circuskinderen? Nee, gewone kinderen, die twee keer per week naar les komen en wat ze daar leren thuis met hun ouder regelmatig herhalen, zonder saaie etudes, omdat de techniek geleerd wordt met spelletjes, zoals stokverstoppertje en “wie kan dit liedje sneller?” Juffie Stieneke is streng op handhouding, want je weet maar nooit wie misschien doorgaat op het conservatorium. Inmiddels vonden al bijna 100 oud-leerlingen hun weg in de muziek, ook inmiddels bekende zoals Frederieke Saeijs ( docente op het Conservatorium in Madrid en veel gevraagd soliste die op het duurste instrument van het Nationaal Muziekinstrumneten Fonds mag spelen)  en Emmy Storms, die in 2019 Het Prinsengracht concours won en in 2010 Carte Blance krijgt in augustus!. Jeffrey Bruinsma geeft als leraar op het Amsterdams Conxervatorium Jazz-viool.
Alle kinderen spelen na verloop van tijd vanzelf zuiver: door het zingend voorbereiden van het repertoire wordt het innerlijk gehoor geschoold –  en dat nemen ze voor de rest van hun leven mee! hihi: het wachten is nog op het meedoen van een Riouwstraat kind aan de Voice Kids….!

De juf?

Juffie Stieneke begon zelf pas op 16-jarige leeftijd viool te spelen. Ze sloot haar studie op het Koninklijk Conservatorium af met diploma Schoolmuziek B en methodiek viool, altviool, piano en blokfluit. In Amerika specialiseerde ze zich in de Suzuki-methode. Ook slaagde ze voor de nog strengere Europese Suzuki-opleiding. Tot 1 juli 2013 gaf ze 35 jaar lang vioolles via het Koorenhuis -toen daar iedereen ontslagen werd uit vaste dienst werd ze ZZPer. Ze heeft verder muziekles gegeven aan de Vrije School, Montessori school en muziektherapie en Klassieke Homeopathie gestudeerd. Na 10 jaar lang de pianiste te zijn geweest van de Gypsy Acdemy draagt ze nu zelf dit unieke ‘verrijkings materiraal’  uit in Zuid Afrika, Indonesie en de  USA.

Kosten?

Het streven is de Academy is de gastlessen van Annemarie en Noa te bekostigen door concerten te geven en een dubbel-cd met gypsy-repertoire te verkopen (€ 30), en uit sponsorbijdragen. Soortgelijke projecten met Suzuki-leerlingen in Zwitserland en Italië werken net zo. Wie weet spelen we nog eens met die kinderorkesten samen? De afgelopen jaren is een Gypsy DVD uitgebracht, en in het verleden een DVD  met een impressie van groepsoptredens, zigeunermuziek met gastdocent Martin Schaefer en solo’s (te koop voor € 25).  En in 2016, 2017 en 2018 brachten we dus een DVD uit van het Valentijnconcert Door de aankoop hiervan ondersteunt u de Gypsy Academy. Ook met een uitnodiging voor een betaald optreden….

Meer weten?

Tel: 070-350 310 5, graag na 21.00 uur