De Jonge Violisten – optreden in uw bejaardenhuis?

De Jonge Violisten .

De Suzuki-vioolklas die regelmatig optreedt onder leiding van hun “juffie” Stieneke Poot, bestaat uit gewone kinderen die variëren in leeftijd van (bijna) 6 tot 11 jaar. Ze komen 2 keer per week naar les. De nieuwste kinderen die voor u spelen zijn in september met les begonnen. De meer gevorderden hebben al 1, 2 of 3 jaar langer les.

In 1998 is Dr. Suzuki op bijna honderdjarige leeftijd overleden. Tot het laatst toe was hij actief als vioolleraar. Suzuki verwonderde zich over het feit dat elk kind vlekkeloos de taal van zijn moeder overneemt. Hij introduceerde 70 jaar geleden de inmiddels over de gehele wereld succesvolle “moedertaal-methode”, waarbij jonge kinderen op 4-jarige leeftijd hun eerste viool-onderricht ontvangen. Soms wordt al met anderhalf jaar begonnen. Stieneke ervaart voor Westerse kinderen jaar (soms 6, 8 of ouder) als een idealere leeftijd, een enkele uitzondering daargelaten.

Anders dan bij “gewoon” vioolles leren de kinderen bij Suzuki-vioolles aanvankelijk spelen zonder noten te lezen, net zoals het kind ooit eerst zijn moedertaal leerde spreken en pas later leerde lezen. Ook zijn er geen saaie etudes, maar wel veel spelletjesen liedjes. Na enkele weken kan een nieuwe leerling al  Kortjakje spelen en  na een half jaar les begint het  kind al aan beroemd en geliefd repertoire. Het plezier in muziek maken  en vooral het ontwikkelen van de muzikaliteit staat voorop.

Daarbij kan worden aangetekend dat alle uitvoerenden na ruim een half jaar les de nieuwe muziek van blad kunnen lezen,maar – gewend als ze er aan geraakt zijn – spelen ze het een week later ook uit het hoofd!

Bijna maandelijks zijn er concerten of andere muzikale activiteiten, waar het hele repertoire van de eerste vier boeken, inclusief “Vivaldi a-klein” en soms het binnen 2¾ jaar geleerde concert voor twee violen van J.S.Bach,, de revue passeert en elk kind steeds verder kan meespelen.

Met Pinksteren is er een driedaagse Workshop in Den Haag. Dergelijke Suzuki-workshops worden over de hele wereld georganiseerd; kinderen van vele nationaliteiten krijgen samen 1 tot 6 dagen les van buitenlandse leraren in vreemde talen om reeds uitgevoerde stukken nog beter te leren spelen. Suzuki hoopt zo bij te dragen aan vrede en verdraagzaamheid.

Naast musiceervreugde heeft déze juf een goede hand- en lichaamshouding bij de opgroeiende kinderen hoog in het vaandel. De inzet van de oudersis onontbeerlijk: tijdens de les aantekeningen maken, blij zijn met elke kleine vooruitgang, thuis studeren en oude stukken herhalen met het jonge kind (net zoals ooit het eerste “Mamma” voorbereid, verwelkomd en vervolgens eindeloos herhaald werd om nooit meer uit de woordenschat te verdwijnen),. Tegenwoordig zie ik ook wel een (speciale viool-?) oppas in de les.

—————————————

Stieneke Poot begon zelf pas in de vijfde klas van het gymnasium met vioolspelen, bij leraar Qui van Woerdekom in Amersfoort, nadat zij zich eerder al op alle zes blokfluiten (van sopranino tot grootbas) en piano had bekwaamd. Na het behalen van het diploma Schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag specialiseerde ze zich in het vioolles geven aan kinderen à la Suzuki aan de Indiana University in Bloomington (USA).Tevens is ze bevoegd piano-, zwem-, blokfluit- en (haar grote passie) ALT- vioolles te geven.  Terug in Nederland bleek hier een meer Japans georiënteerde en kostbare Suzuki-opleiding te starten met zeer strikte examens, waaraan Stieneke enthousiast deelnam. Stieneke geeft les tot en met het achtste Suzuki-boek, en misschien ooit het negende en tiende (twee Mozartvioolconcerten) boek. Ze geeft al 40 jaar les volgens de haar inspirerende Suzuki-methode – en met succes, want bijna 100 oud-leerlingen sloegen de weg naar een eigen lespraktijk of richting  het Concertpodium in. Zo slaagde Frederieke Saeys, die tijdens haar vioolstudie aan het Conservatorium al diverse belangrijke Nederlandse en internationale prijzen won, voor het solodiploma viool zelfs met een tien! Ze kwam in 2007 in het nieuws vanwege het behalen van 5 prijzen op het Marguerite Long concours (goed voor 45.000 euro.) en inmiddels is ze met de grootste eer voor het hoogste Amerikaanse diploma geslaagd. En concerteert ze overal, van Alaska tot China, en Den Haag tot Haifa en ze mocht de duurste viool ooit uitzoeken voor het Nederland instrumentenfonds   Terwijl ook oud-leerlinge Emmy Storms op diverse concoursen eerste prijzen haalde, en in juni 2009 twee meisjes van 7 en 9 in de jong talent klas van het Koninklijk Conservatorium werden toegelaten met een Beethoven romance en Bach vioolconcert na 2 en 3 jaar les, moge het duidelijk zijn dat het deze juf daar geenszins om gaat. Het muziek maken door alle leerlingen, ongeacht het niveau is een wekelijks terugkomende beloning en vreugde voor al het verrichte werk!

——————————————————————————————————————

Mocht uw interesse gewekt zijn voor een concert in uw zorgcentrum, neemt u dan eens vrijblijvend telefonisch contact ( 070 350 310 5, in de ochtenduren) of stuurt u een e-mailtje met uw (doorkies?)nummer naar vioolles@xs4all.nl De lessen vinden twee keer per week plaats in de Archipel, altijd op donderdagmiddag en verder op maandag of woensdag . Vandaar dat onze concerten doorgaans op donderdag vallen.. De vetgedrukte data prikte ik omdat ze voor de voortgang van de lessen het best uitkwamen, en er is gelukkig altijd wel een bejaarden huis waar dat schikt. Zou een van deze data u goed uitkomen??

Twee keer per jaar zijn de zijn de kinderen toe aan het spelen van een solo. Soms wil iedereen op het middag solo recital om 16 uur (tot bijna 18 uur), soms wil iedereen juist ‘s avonds optreden: van 18 30 tot  tegen 20 uur. Omdat Pappa dan eindelijk een keer kan komen luisteren….

Verder spelen ze op de kinderboekenmarkt, bij de intocht van Sinterklaas (die altijd zijn paard inhoudt en echt luistert!), in een of twee Huizen Kerstrepertoire, een winterconcert in een bejaardenhuis met een flink podium(met z’n allen tot hoever je het hele Suzuki-repertoire beheerst en natuurlijk bij kinderen en publiek erg in de smaak vallende spelletjes)een familieconcert waarbij kindlief iemand inschakelt van zijn familie – het voor de juf meest verrassende concert, vaak met onverwachte combinaties en instrumenten., En dit jaar een 2e  concert  dat net als het VALENTIJN CONCERT half februari De kinderen heten dan de Gypsy Academy ( zie www.gypsyacademy.euVerder is er voor de kinderen een Zomergroepsconcert met tussen de repetitie en het concert een Potluck(ouders nemen zelf eten mee en iedereen eet van elkaar mee: heel gezellig.) Eventueel te combineren met eten bij een bejaardenhuis met de bewoners??..En tot slot spelen we de laatste les nog op de boulevard, waar we genoeg geld hopen op te halen voor een ijsje.

Als u het leuk zoudt vinden om deze kinderen bij u in het huis te ontvangen, met hun ouders, want anders komen ze er natuurlijk niet., dan hoor ik dat graag van u. Ook welke data u het best schikken. Als de kinderen aan komen waaien vanuit Wassenaar, Hoek van Holland, Leiden of gewoon Den Haag genieten ze wel van iets te drinken en misschien iets lekkers. Als er ook iets te drinken is voor hun ouders vindt u t.z.t. hen wellicht als  uw toekomstige bewoners..(in 2050 of zo.. ) We komen bij u via Fonds 1818 of zouden heel blij zijn met een bijdrage in het Pandafonds, waaruit extra uitgaven bekostigd worden (deelname aan de workshop voor ooievaarspaskinderen, waarvan ik er dit jaar opvallend veel heb: 40 %, tramkaart voor een familie die gratis les krijgt, voor zo’n kind geld voor de vioolhuur, etc.) De bijdrage varieert van huis tot huis.

De kinderen spelen elk jaar juni met veel succes op het Festival Classique, al sinds 2007!  Ze kwamen die avond op de televisie, al hoepelend terwijl ze viool speelden, of op hun buurvrouws viool strijkend … Zag u hen misschien?