Wat mij bijzonder ter harte gaat is de misinformatie over vaccinaties Het idee bestaat -nergens bewezen !!!!- dat gevaccineerde kinderen altijd beschermd zijn En dat niet gevaccineerde kinderen een bron van mogelijke besmetting zijn. Zie voor wetenschappelijke informatie deze video. En oordeel zelf….

Kinderarts  Lawrence Palevsky over de bloed-hersen-barrière, over het ontbreken van onderzoek. Kijk vanaf 4.00 minuten en vooral ook vanaf 13.45 tot eind

– er zijn geen goede veiligheidsstudies;

– vaccins geven geen immuniteit en gevaccineerde kinderen kunnen ook drager zijn van de desbetreffende bacterie of virus;

– de manier waarop vaccins worden ontworpen, draagt er toe bij dat in de hersenen van kinderen ontstekingen ontstaan – bij vrijwel alle kinderen met leer-, opvoedings- of gedragsproblemen worden deze ontstekingen geconstateerd;

– nog nooit is bewezen dat niet-gevaccineerde kinderen de oorzaak van een uitbraak zijn; Hij pleit dan ook voor keuzevrijheid.

Veiligheid van vaccins is niet gebaseerd op wetenschap, maar op geloof en hoop, zoals ook duidelijk wordt in de berichten van het RIVM waar veelvuldig gesproken wordt in termen als: ‘wij verwachten dat……’ en ‘wij nemen aan dat…..’

Voor verder info: https://www.nvkp.nl/vaccinaties/ en https://stichtingvaccinvrij.nl